สมัครโครงการเดินวิ่ง "เตียวกะได้ หกกะดี ตี้เมืองเถิน"