• ..:: โทรศัพท์รับเรื่องราวร้องเรียน ::..

  • ..:: จดหมายถึงผู้อำนวยการ ::..

  • ..:: รับเรื่องราวร้องเรียน Online ::..

เบอร์โทรศัพท์รับเรื่องราวร้องทุกข์

054-291585, 054-292016 ถึง 7

1. ห้องผู้อำนวยการ ต่อ 2420

2. พยาบาลรับเรื่องร้องเรียน ต่อ 1111

โรงพยาบาลเถิน

96/5 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

- - - > Click < - - -