จำนวนการฉีดสะสม  42,211  Dose
แยกตามประเภทของ Vaccine
ฉีดวัคซีน AstraZeneca      10,413 
ฉีดวัคซีน Pfizer      7,613 
ฉีดวัคซีน Sinopharm      4,432 
ฉีดวัคซีน Sinovac      19,753 
นัดฉีดวัคซีน COVID-19

อังคาร ที่  7  ธันวาคม  2564  จำนวน Dose
 ฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2      9  ธ.ค.2564   16 
 รร.เถิน Astra + Pfizer นัด รร.เถิน      14  ธ.ค.2564   552 
 รร.เถิน Astra + Pfizer นัด รร.เถิน      21  ธ.ค.2564   507 
 ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2      22  ธ.ค.2564   388 
 รร.เถิน Astra + Pfizer นัด รร.เถิน      29  ธ.ค.2564   1658 
 รร.เถิน Astra + Pfizer นัด รร.เถิน      5  ม.ค.2565   289 
 ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2      7  ม.ค.2565   345 
 รพ.สต.นาบ้านไร่ Astra + Pfizer นัด รพ.สต.นาบ้านไร่      7  ม.ค.2565   343 
 รพ.สต.แม่ถอด Astra + Pfizer นัด รพ.สต.แม่ถอด      7  ม.ค.2565   242 
 รพ.สต.แม่ถอด Astra + Pfizer นัด รพ.สต.แม่ถอด      9  ม.ค.2565   1 
 รพ.สต.กุ่มเนิ้ง Astra + Pfizer นัด รพ.สต.กุ่มเนิ้ง      10  ม.ค.2565   158 
 รพ.สต.แม่มอกกลาง Astra + Pfizer นัด รพ.สต.แม่มอกกลาง      10  ม.ค.2565   91 
 รร.เถิน Astra + Pfizer นัด รร.เถิน      10  ม.ค.2565   133 
 รร.เถิน Astra + Pfizer นัด รร.เถิน      11  ม.ค.2565   108 
 รร.เถิน Pfizer + Pfizer นัด รร.เถิน      12  ม.ค.2565   683