.........ประกาศ .......
เรียน. นักวิ่งทุกท่านที่เคารพ
จากเดิมงานนครเถินเดินวิ่งครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2563 นั้น ทางคณะผู้จัดฯ มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนงานวิ่งดังกล่าวไปเป็น
วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2563.
เพื่อตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาด
คณะผู้จัดยังยืนยันว่ากิจกรรม ของรางวัล และวัตถุประสงค์ยังคงมีเหมือนเดิม และจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นี้
ทางคณะผู้จัดฯ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมนักธุรกิจอำเภอเถิน ร่วมกับ ชมรมนักวิ่งจังหวัดสุโขทัย
ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม

"นครเถิน เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1"
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
แก่ประชาชนชาวอำเภอเถิน และอำเภอใกล้เคียง
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่โรงพยาบาลเถิน

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ สวนสาธารณะอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

คลิ๊ก ---- >>> กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

คลิ๊ก ---- >>> ระบบค้นหาข้อมูลการสมัคร

 

Login ---> สำหรับเจ้าหน้าที่ <----login

 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมภายในงานวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (เทศกาลอาหาร)

 

| | | 3  

หากมีข้อสงสัย ซักถาม กรุณาติดต่อที่
คุณพิษณุ กล่อมคุ้ม ....089-6382978
คุณศุทธสิทธิ์ ไม้ประดิษฐ์.......090-3807795

ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือชำระเงินเข้าร่วมกิจกรรม หลังวันที่ 31ตุลาคม 2563 อาจจะได้ Size เสื้อไม่ตรงกับที่เลือก 

ท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถติดต่อขอชำระเงินได้ที่จุดลงทะเบียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (แต่อาจจะได้ Size เสื้อไม่ตรงกับที่เลือก)
ณ สวนสาธารณะอำเภอเถิน

 

Login ---> สำหรับเจ้าหน้าที่ <----login

  • ..:: หลักการและเหตุผล

  • ..:: ผู้เกี่ยวข้อง

  • ..:: การดำเนินงาน / กำหนดการ

  • ..:: การติดต่อ และสมัคร

  • ..:: กิจกรรม และเส้นทาง

  • ..:: ที่พัก

          

          เนื่องจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปางเป็นอำเภอขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 8 ตำบล จึงทำให้มีผู้ป่วยที่มีทั้งผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้เข้ามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเถิน เป็นจำนวนมาก แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ประชาชนและโรงพยาบาลเถินมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาเพิ่มมากขึ้น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเถินมีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยด้วย ดังนั้น จึงจัดโครงการ นครเถินเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 1 เพื่อจัดหางบประมาณมาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเถิน ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหางบประมาณมาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลเถิน
2. เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการออกกำลังกาย และสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอเถิน

เป้าหมาย
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,500 คน
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ชมรมนักธุรกิจอำเภอเถิน และชมรมนักวิ่งจังหวัดสุโขทัย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ประชาชนชาว อำเภอเถิน
2. ประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินงาน
14-15 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจัดที่สวนสาธารณะอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
กำหนดการ
วันที่ เวลา กิจกรรม
14 พฤศจิกายน 2563 14.00 น. รับเสื้อ BIB และมีเทศกาลอาหาร
15 พฤศจิกายน 2563 04.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเดินทางเข้าสู่บริเวณงาน ตั้งขบวน เดิน วิ่ง
  05.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน กล่าวเปิดงาน
  05.35 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้าจุดสตาร์ทเพื่อเตรียมตัวเริ่มพิธิ
  06.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยเริ่มจาก 10.5
  07.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม เริ่มทยอยเข้าสู่เส้นชัย พร้อมรับมอบเหรียญที่ระลึก
  09.00 น. มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ VIP
    มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทั่วไปชาย-หญิง
    มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ 10.5 กิโลเมตร ตามกลุ่มอายุ
  11.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

ช่องทางการติดต่อ

1. เว็บไซต์ : http://www.thlp.moph.go.th/thoenrun

2. Link ในการสมัคร กรอกใบสมัคร

3. เบอร์โทรสอบถาม คุณพิษณุ กล่อมคุ้ม 0896382978, คุณศุทรสิทธิ์ ไม้ประดิษฐ์ 0903807795

4. แจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงิน ทาง Line

ID Line :  @363irthm

 

การบริการ

1. น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน

2. อาหาร

3. บริการด้านสุขภาพ โดยคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเถิน

4. บริการด้านความปลอดภัย โดยสถานีตำรวจภูธร อำเภอเถิน

ระยะทางในการวิ่ง
รายการ ระยะทางวิ่ง
(กิโลเมตร)
ประเภท ค่าสมัคร (บาท)

จำนวนของรางวัล และถ้วยรางวัล

ชาย หญิง VIP รับเสื้อ ประชาชน รับเสื้อ ไม่รับเสื้อ ชาย (ทุกกลุ่มอายุ) หญิง (ทุกกลุ่มอายุ)
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
Mini Marathon 10 15-19 15-19 1,500
+
ของที่ระลึก
600
+
ของที่ระลึก
300

1,500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,000
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,000
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50ขึ้นไป
60-69
70ขึ้นไป
Fun Run ประชาชน 4 15-19 15-19 1,500
+
ของที่ระลึก
400 200

1,500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,000
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,000
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50 ปีขึ้นไป
60-69
70ขึ้นไป
Fun Run 4 ชาย-หญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี 1,500
+
ของที่ระลึก
300 150

1,500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,000
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,000
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
     
ประเภท กติกา VIP รับเสื้อ ประชาชน รับเสื้อ ไม่รับเสื้อ รางวัลรวมไปแยกชายหญิง
Fancy Run ไม่กำหนดระยะทางและเพศ
กติกาการให้คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. แปลก
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1,500
+
ของที่ระลึก
400 200 ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5

1,500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

1,000
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
500
+
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล
เหรียญ
+
ถ้วยรางวัล

 

คลิ๊ก ---- >>> กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563

โอนเงินก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2563

หากเกินกำหนดรายชื่อจะถูกยกเลิก

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมหน้างาน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ สวนสาธารณะอำเภอเถิน

**อาจไม่ได้เสื้อตาม Size ที่ต้องการ**


โปรดยืนยันการจ่ายเงินมาทาง Line

ID Line :  @363irthm

พร้อมทั้งส่งรูป สลิป มาด้วยครับ

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร และการจ่ายเงิน

หรือ

 

รายนามผู้บริจาค และร่วมสนับสนุนโครงการ

เส้นทางการวิ่ง

เส้นทางวิ่ง 4 กม. จุดสตาร์ท บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน วิ่งออกเส้นริมแม่น้ำวังไปถึงทางแยกบริเวณ บ้าน ดร.ธารทอง ออกเส้นเถินบุรี ไปจนถึงทางแยกหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่า เลี้ยวซ้ายวิ่งตามเส้นทางมาข้ามสะพานหนองบัว หลังจากนั้นเลี้ยวซ้าย วิ่งตามเส้นทางเลียบแม่น้ำวังผ่านป้ายเมืองเถินน่าอยู่ ตรงมาจนถึงวิทยาลัยเถินเทคโนโลยี เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสบคืบจากนั้น เลี้ยงซ้ายกลับเข้ามาจุด Finish ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน

เส้นทางวิ่ง 10 กม. จุดสตาร์ท บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน วิ่งออกเส้นริมแม่น้ำวังวิ่งตรงไปตามเส้นทางผ่านแยกสะพานหนองบัว วิ่งตรงไปเรื่อยๆ ผ่านแยกสะพานล้อมแรด วิ่งตรงเส้นทางเลียบแม่น้ำวัง วิ่งตรงไปถีงบ้านเหล่าเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานบ้านเหล่าจากนั้นเลี้ยวซ้าย วิ่งตามเส้นทางผ่านป้ายเมืองเถินน่าอยู่ ตรงมาจนถึงวิทยาลัยเถินเทคโนโลยี เลี้ยงซ้ายขึ้นสะพานสบคืบจากนั้น เลี้ยวซ้ายกลับเข้ามาจุด Finish ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน

ชื่อที่พัก จำนวนห้อง ราคา ส่วนลด บริการ เบอร์โทร ระยะห่าง (กิโลเมตร)
จากสถานที่จัดกิจกรรม
ซิลเวอร์เพลส   380-480   - 080-1287757 5
750   อาหารเช้า
เถิน 5 ดาว 41 450-700   - 084-8080440 5
โรงแรมนครเถิน 38 500-600   อาหารเช้า 054-291370 6
โรงแรมล้านนานคร 22 250-500   - 054-291493 ต่อ 100 6
เถินน่านอน 21 300-500   - 084-8091890
084-8080440
 
สุประวีณ์รีสอร์ท 15 400-600   - 061-1161544
061-5365387
7
กม.2 7 300-400   -   8
บ้านคุณฝนรีสอร์ท 11 500-800   - 081-2323222 15