หน้าหลัก บุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม ผังงานประจำเดือน โปรแกรม News
ITA2564 EB 7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ITA2564 EB 7 ข้อ 3แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผลงานต่ำ
ITA2564 EB 7 ข้อ 2 มาตรการแนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผลงานต่ำ
ITA2564 BE 7 บันทึกชี้แจง ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA2564 EB 18 ข้อ 1.2 แก้ไข
ITA2564 EB 18 ข้อ 2.1 แก้ไข
ITA2564 EB 1 อยู่ใต้ EB 2 คลิกมุมขวามือ "คำว่าคลิกอ่านข่าวทั้งหมด" ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเว็บไซต์ยังไม่ได้ปรับปรุง
ITA2564 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.4 หน้าและอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง